; Wzorzec fabryka C# (fabric pattern)

Wzorzec fabryka C# (fabric pattern)

Ostatnia rewizja: 2018-11-19 | Kategoria: C# - wzorce projektowe

Wzorzec fabryki należy do wzorców kreacyjnych - pomaga w zniesieniu odpowiedzialności z klienta z tworzenia odpowiedniej instancji, odpowiedzialność przenoszona jest na przygotowaną do tego fabrykę.

Przykład fabryki

Zajmiemy się bardzo prostym przypadkiem - zapisywaniem logów z działania aplikacji. Logi moga być zapisywane w różnych lokalizacjach, np w bazie danych bądź plikach.

public class Log
{
  public string Message { get; set; }
  public DateTime OcuuredAt { get; set; }
}

Musimy także w jakiś sposób określać gdzie chcemy zapisać logi.

public enum ELogDestinationType
{
  File,
  DB
}

Interfejs wymagający implementację metody SaveLog oraz klasy go implementujące.

public interface ILogWriter
{
  void SaveLog(Log logToSave);
}

public class FileLogger : ILogWriter
{
  public void SaveLog(Log logToSave)
  {
    Console.WriteLine("Zapisywanie logu do pliku");
  }
}

public class DatabaseLogger : ILogWriter
{
  public void SaveLog(Log logToSave)
  {
    Console.WriteLine("Zapisywanie logu do bazy danych");
  }
}

A teraz najważniejsze: fabryka

public class LogWriterFactory
{
  public ILogWriter CreateLogWriter(ELogDestinationType destinationType)
  {
    ILogWriter logWriter = null;
    switch (destinationType)
    {
      case ELogDestinationType.File:
        logWriter = new FileLogger();
        break;
      case ELogDestinationType.DB:
        logWriter = new DatabaseLogger();
        break;
      default:
        break;
    }
    return logWriter;
  }
}

oraz klasa odpowiedzialna za wywołanie metody fabrykującej

public class LogWriterProcessor
{
  ILogWriter logWriter;
  public void SaveLog(ELogDestinationType destinationType, Log logToSave)
  {
    LogWriterFactory logFactory = new LogWriterFactory();
    logWriter = logFactory.CreateLogWriter(destinationType);
    logWriter.SaveLog(logToSave);
  }
}

Wykorzystanie wzorca fabryki:

static void Main(string[] args)
{
  LogWriterProcessor logWriterProcessor = new LogWriterProcessor();
  var log = new Log()
  {
    Message = "Start programu",
    OcuuredAt = DateTime.Now
  };
  logWriterProcessor.SaveLog(ELogDestinationType.DB, log);
  logWriterProcessor.SaveLog(ELogDestinationType.File, log);
  Console.ReadKey();
}